20 DM³ – 30 DM³

BECZKA STALOWA Z WIEKIEM NIEZDEJMOWANYM O POJEMNOŚCI OD 20 DM³ DO 30 DM³

Konstrukcja:

 • pobocznica z rowkami wzmacniającymi – zgrzewana liniowo
 • wieko i dno łączone z pobocznicą na potrójną zakładkę z uszczelnieniem
 • uchwyt na wieku górnym

Zamknięcia:

 • zamknięcie metalowe (2″) lub zamknięcie metalowo-plastikowe rozkładane w kształcie lejka z automatycznym odpowietrzeniem
 • kapsel do plombowania na życzenie klienta
 • możliwość wykonania beczki z dwoma zamknięciami metalowymi (2″ i ¾″) na życzenie klienta

Wykończenie powierzchni zewnętrznej:

 • malowane farbami wodorozcieńczalnymi wg. katalogu RAL
 • znaki logo lub dodatkowe napisy na życzenie klienta

Wykończenie powierzchni wewnętrznej:

 • bez powłok ochronnych
 • malowane farbą chemoodporną
 • malowane farbą dopuszczoną do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi

Dodatkowe informacje:

 • beczki spełniają wymagania zawarte w przepisach międzynarodowych ADR, RID, IMDG-Code, IATA-DGR i są oznaczane znakiem UN
 • beczki stalowe posiadają certyfikat do stosowania w podziemnych zakładach górniczych

Dane techniczne:

Pojemność

Grubość blachy

Certyfikat

Wieko

Pobocznica

Dno

dm3

mm

20 – 30

0,4

0,3

0,4

UN 1A1/Y/100

20 – 30

0,5

0,4

0,5

UN 1A1/Y1,6/150

20 – 30

0,5

0,5

0,5

UN 1A1/X1,6/250

20 – 30

0,6

0,6

0,6

UN 1A1/X2,0/350