30 DM³ – 100 DM³

BECZKA STALOWA Z WIEKIEM ZDEJMOWANYM O POJEMNOŚCI OD 30 DM³ DO 100 DM³ Z PRZEWĘŻENIEM TYPU ISO OH

Konstrukcja:

 • pobocznica z obręczami wytłaczanymi – zgrzewana liniowo
 • w górnej części pobocznicy przewężenie typ ISO OH
 • dodatkowe wzmocnienie pobocznicy rowkami wzmacniającymi na życzenie klienta
 • dno łączone z pobocznicą na potrójną zakładkę z uszczelnieniem

Zamknięcia:

 • wieko zdejmowane z uszczelką i pierścieniem zaciskowym
 • zatyczki plastikowe do plombowania na życzenie klienta

Wykończenie powierzchni zewnętrznej:

 • malowane farbami wodorozcieńczalnymi wg. katalogu RAL
 • znaki logo lub dodatkowe napisy na życzenie klienta

Wykończenie powierzchni wewnętrznej:

 • bez powłok ochronnych
 • malowane farbą chemoodporną
 • malowane farbą dopuszczoną do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi

Dodatkowe informacje:

 • beczki spełniają wymagania zawarte w przepisach międzynarodowych ADR, RID, IMDG-Code, IATA-DGR  i są oznaczane znakiem UN

Dane techniczne:

Pojemność

Grubość blachy

Certyfikat

Wieko

Pobocznica

Dno

dm³

mm

30

0,4

0,4

0,4

UN 1A2/X40/S

40

0,4

0,4

0,4

UN 1A2/X…/S

50

0,4

0,4

0,4

UN 1A2/X65/S

60

0,4

0,4

0,4

UN 1A2/X…/S

70

0,4

0,4

0,4

UN 1A2/X…/S

80

0,4

0,4

0,4

UN 1A2/X…/S

90

0,4

0,4

0,4

UN 1A2/X…/S

100

0,4

0,4

0,4

UN 1A2/X128/S