190 DM³ – 250 DM³

BECZKA STALOWA Z WIEKIEM ZDEJMOWANYM O POJEMNOŚCI OD 190 DM³ DO 250 DM³

Konstrukcja:

 • pobocznica z obręczami wytłaczanymi – zgrzewana liniowo
 • dodatkowe wzmocnienie pobocznicy rowkami wzmacniającymi na życzenie klienta
 • możliwość wykonania beczek bez obręczy wytłaczanych
 • dno łączone z pobocznicą na potrójną zakładkę z uszczelnieniem

Zamknięcia:

 • wieko zdejmowane z uszczelką i pierścieniem zaciskowym
 • możliwość zamontowania w wieku dodatkowych zamknięć metalowych (2″ i ¾″) na życzenie klienta
 • zatyczki plastikowe do plombowania na życzenie klienta

Wykończenie powierzchni zewnętrznej:

 • malowane farbami wodorozcieńczalnymi wg. katalogu RAL
 • znaki logo lub dodatkowe napisy na życzenie klienta

Wykończenie powierzchni wewnętrznej:

 • bez powłok ochronnych
 • malowane farbą chemoodporną
 • malowane farbą dopuszczoną do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi

Dodatkowe informacje:

 • beczki spełniają wymagania zawarte w przepisach międzynarodowych ADR, RID, IMDG-Code, IATA-DGR i są oznaczane znakiem UN

Dane techniczne:

Pojemność

Grubość blachy

Certyfikat

Wieko

Pobocznica

Dno

dm³

mm

212

0,8

0,7

0,8

UN 1A2/Y301/S

212

1,0

0,8

1,0

UN 1A2/X320/S

212

1,0

0,9

1,0

UN 1A2/X315/S

212

1,0

0,9

1,0

UN 1A2/Y/100

UN 1A2/X320/S

212

1,0

1,0

1,0

UN 1A2/X320/S

212

1,1

1,0

1,0

UN 1A2/Y1,5/150

UN 1A2/X420/S

212

1,1

1,0

1,0

UN 1A2/Y1,7/100

UN 1A2/X420/S

212

1,2

1,0

1,0

UN 1A2/Y1,7/150

212

1,2

1,2

1,2

UN 1A2/X360/S