30 DM³ – 100 DM³

BECZKA STALOWA Z WIEKIEM NIEZDEJMOWANYM O POJEMNOŚCI OD 30 DM³ DO 100 DM³

Konstrukcja:

 • pobocznica z obręczami wytłaczanymi – zgrzewana liniowo
 • wieko i dno łączone z pobocznicą na potrójną zakładkę z uszczelnieniem
 • uchwyty na wieku górnym na życzenie klienta

Zamknięcia:

 • zamknięcia metalowe (2″ i ¾″) lub zamknięcie HZ
 • kapsle do plombowania na życzenie klienta

Wykończenie powierzchni zewnętrznej:

 • malowane farbami wodorozcieńczalnymi wg. katalogu RAL
 • znaki logo lub dodatkowe napisy na życzenie klienta

Wykończenie powierzchni wewnętrznej:

 • bez powłok ochronnych
 • malowane farbą chemoodporną
 • malowane farbą dopuszczoną do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi

Dodatkowe informacje:

 • beczki spełniają wymagania zawarte w przepisach międzynarodowych ADR, RID, IMDG-Code, IATA-DGR i są oznaczane znakiem UN
 • beczki stalowe posiadają certyfikat do stosowania w podziemnych zakładach górniczych

Dane techniczne:

Pojemność

Grubość blachy

Certyfikat

Wieko

Pobocznica

Dno

dm³

mm

30 – 65

0,5

0,5

0,5

UN 1A1/Y1,4/150

30 – 65

0,6

0,6

0,6

UN 1A1/X1,6/250

70 – 100

0,5

0,5

0,5

70 – 100

0,6

0,6

0,6