190 DM³ – 250 DM³

BECZKA STALOWA Z WIEKIEM NIEZDEJMOWANYM O POJEMNOŚCI OD 190 DM³ DO 250 DM³

Konstrukcja:

 • pobocznica z obręczami wytłaczanymi – zgrzewana liniowo
 • dodatkowe wzmocnienie pobocznicy rowkami wzmacniającymi na życzenie klienta
 • wieko i dno łączone z pobocznicą na potrójną zakładkę z uszczelnieniem
 • konstrukcja wieka i usytuowanie zamknięć metalowych umożliwia maksymalne opróżnienie beczki

Zamknięcia:

 • zamknięcia metalowe (2″ i ¾″)
 • kapsle do plombowania na życzenie klienta

Wykończenie powierzchni zewnętrznej:

 • malowane farbami wodorozcieńczalnymi wg. katalogu RAL
 • znaki logo lub dodatkowe napisy na życzenie klienta

Wykończenie powierzchni wewnętrznej:

 • bez powłok ochronnych
 • malowane farbą chemoodporną
 • malowane farbą dopuszczoną do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi

Dodatkowe informacje:

 • beczki spełniają wymagania zawarte w przepisach międzynarodowych ADR, RID, IMDG-Code, IATA-DGR i są oznaczane znakiem UN
 • beczki wykonane z blachy o grubości 0,8-0,7-0,8 mm, 1,0-0,8-1,0 mm i 1,0-1,0-1,0 mm (wieko-pobocznica-dno) posiadają certyfikat do stosowania w podziemnych zakładach górniczych

Dane techniczne:

Pojemność

Grubość blachy

Certyfikat

Wieko

Pobocznica

Dno

dm³

mm

216,5

0,8

0,7

0,8

UN 1A1/Y1,6/150

216,5

0,8

0,8

0,8

UN 1A1/Y1,6/150

216,5

1,0

0,8

1,0

UN 1A1/X1,6/250

208 – 250

1,0

0,9

1,0

UN 1A1/X1,6/250

216,5 – 250

1,0

1,0

1,0

UN 1A1/X1,6/250

216,5

1,2

1,2

1,2

UN 1A1/X1,8/350