30 DM³ – 100 DM³

BECZKA STALOWA Z WIEKIEM ZDEJMOWANYM O POJEMNOŚCI OD 30 DM³ DO 100 DM³

Konstrukcja:

 • pobocznica z obręczami wytłaczanymi – zgrzewana liniowo
 • dodatkowe wzmocnienie pobocznicy rowkami wzmacniającymi na życzenie klienta
 • wieko i dno łączone z pobocznicą na potrójną zakładkę z uszczelnieniem
 • konstrukcja wieka i usytuowanie zamknięć metalowych umożliwia maksymalne opróżnienie beczki

Zamknięcia:

 • zamknięcia metalowe (2″ i ¾″)
 • kapsle do plombowania na życzenie klienta

Wykończenie powierzchni zewnętrznej:

 • malowane farbami wodorozcieńczalnymi wg. katalogu RAL
 • znaki logo lub dodatkowe napisy na życzenie klienta

Wykończenie powierzchni wewnętrznej:

 • bez powłok ochronnych
 • malowane farbą chemoodporną
 • malowane farbą dopuszczoną do bezpośredniego kontaktu z produktami spożywczymi

Dodatkowe informacje:

 • beczki spełniają wymagania zawarte w przepisach międzynarodowych ADR, RID, IMDG-Code, IATA-DGR  i są oznaczane znakiem UN
 • w czasie transportu i magazynowania beczki stożkowe zajmują około 4 razy mniej miejsca niż beczki cylindryczne

Dane techniczne:

Pojemność

Grubość blachy

Certyfikat

Wieko

Pobocznica

Dno

dm³

mm

30

0,6

0,5

0,5

UN 1A2/X56/S

40

0,6

0,5

0,5

UN 1A2/X72/S

50

0,6

0,5

0,5

UN 1A2/X89/S

60

0,6

0,5

0,5

UN 1A2/X106/S

70

0,6

0,5

0,5

UN 1A2/X124/S

80

0,6

0,5

0,5

UN 1A2/X145/S

90 – 100

0,6

0,5

0,5

30

1,0

0,8

0,8

UN 1A2/Y1,6/150

UN 1A2/Y53/S

40

1,0

0,8

0,8

UN 1A2/Y1,6/150

UN 1A2/Y70/S

50

1,0

0,8

0,8

UN 1A2/Y1,6/150

UN 1A2/Y86/S

60

1,0

0,8

0,8

UN 1A2/Y1,6/150

UN 1A2/Y101/S

70 – 100

1,0

0,8

0,8